Χρήσιμα τηλέφωνα

-Λιμεναρχείο Κέας 22880 21344


-Πληροφορίες δρομολογίων πλοίων 2288021435


-Αστυνομία Κέας 2288021100


-Ιατρικό Κέντρο Κέας 22880 22200


-Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 22880 21898


-Φαρμακείο Κορησσίας 22880 22000


-Φαρμακείο Ιουλίδας 22880 22277


-Τουριστικές Πληροφορίες 22880 21500


-Αρχαιολογικό Μουσείο 22880 22079