Ιστορία

Η παλαιότερη ονομασία της Κέας ήταν Υδρούσα, ενώ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το νησί ονομαζόταν Τζια.Η σημερινή του ονομασία οφείλεται στον ήρωα Κέω που ήταν επικεφαλής των Λοκρών από τη Ναύπακτο, οι οποίοι κατά την αρχαιότητα κατέλαβαν το νησί.Τον 7ο-6ο π.Χ. αιώνα, υπήρχαν στην Κέα τέσσερις ανεξάρτητες και δυνατές οικονομικά και πολιτιστικά πόλεις : η Ιουλίς, η Καρθαία, η Ποιήεσσα και η Κορησσός. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, τη Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία, το νησί περιήλθε σε παρακμή και έγινε ορμητήριο πειρατών. Από το 1830, η Κέα, όπως και όλες οι Κυκλάδες, περιελήφθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, κατέφυγαν στο νησί Μικρασιάτες πρόσφυγες.